Nazwa grupy Liczba zaliczonych instytutów Liczba lessów (punktów)
1) Szkoła Podstawowa nr 350 w Warszawie 4 1200
2) Szkoła Podstawowa nr 204 z Warszawy 2 550
3) Szkoła Podstawowa w Komaszycach 1 250