REGULAMIN UCZESTNICTWA W AKADEMII LESSLANDIA

  1. Organizatorem oraz koordynatorem produktu turystycznego Akademia Lesslandia jest Lokalna Organizacja Turystyczna „Kraina Lessowych Wąwozów”

  2. Lokalna Organizacja Turystyczna „Kraina Lessowych Wąwozów” jest Organizatorem Turystyki w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych i posiada zaświadczenie o wpisaniu firmy do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Województwa Lubelskiego nr 117

  3. Opiekę merytoryczną nad edukacyjną częścią produktu sprawuje Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

  4. Poprzez uczestnictwo w Akademii Lesslandia realizowane są cele edukacyjne zawarte w programach nauczania

  5. Organizator zajęć zapewnia materiały niezbędne do wykonania ćwiczeń, warsztatów, gier.