O Akademii: To uniwersytet dla dzieci i młodzieży. Instytuty należące do Akademii są położone na terenie Krainy Lessowych Wąwozów. Idea Akademii Lesslandia wpisuje się w popularny obecnie nurt edukacyjny, nauki poprzez zabawę. Zajęcia prowadzone w aktywny sposób rozwijają umiejętności manualne, inteligencję wizualno-przestrzenne, wzmacniają poczucie własnej wartości. Na zakończenie zajęć w wybranym Instytucie uczestnicy otrzymują pieczątkę w „Indeksie”. Tytuł absolwenta uzyskują po zaliczeniu odpowiedniej liczby Instytutów.

 

Edukacja: Programy zajęć są dostosowane do wieku uczestników, wpisują się w szkolną podstawę programową. Uczniowie przyswajają wiedzę z obszaru fizyki, matematyki czy ekologii, poznają walory kulturowe regionu.

Tematy związane z przyrodą i ginącymi rzemiosłami uczą szacunku dla otaczającego świata. Warsztaty plastyczne, muzyczne i teatralne kształtują sprawność manualną. Przygotowują do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym oraz bezpośredniego obcowania z dziełami sztuki. Quizy, gry terenowe i zagadki rozwijają umiejętności kreatywnego myślenia, wzbudzają zainteresowanie nauką. Zajęcia odbywają się w ruchu, co sprawia, że nie ma tu miejsca na nudę!

Przedsiębiorczość: Akademia uczy przedsiębiorczości poprzez wprowadzenie systemu MONET – LESSÓW, będących nagrodą za dobrze wykonywane zadania. Uczniowie zdobędą dzięki temu umiejętność targowania, planowania, negocjowania, czy współpracy przy prowadzeniu wspólnych interesów.

Opiekę merytoryczną nad edukacyjną częścią projektu Akademia Lesslandia sprawuje Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie.

Proponujemy organizację pakietów pobytowych z noclegami i wyżywieniem, podczas których czas spędzony w Instytutach połączycie ze zwiedzaniem najpiękniejszych miejsc Krainy Lessowych Wąwozów.

 

ABY ZAMÓWIĆ ZAJĘCIA wybierz moduł ZAMÓW ZAJĘCIA. Wszelkie pytania prosimy kierować na numer tel. 81 50 16 594 

 

Strona internetowa www.lesslandia.pl  powstała w ramach realizacji projektu „Tworzenie i promocja lokalnych produktów turystycznych – Sielska Kraina i  Lesslandia.”